Nominačný list na reprezentačné sústredenie / ME Strakonice

Zraz účastníkov je 23.07.2018 o 12:00 h Hotel Splávek, 1. mája 338, Strakonice, Česko.

Tomáš Peciar a Carmen Mikušová sa k výprave pripojí 30.07.2018.

Vedúci akcie: Rostislav Vítek

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a vitek@swimmsvk.sk

Download: