Plánované školenia Rozhodcov plávania I., II., III. kvalifikačného stupňa

Plánované školenia Rozhodcov plávania I., II., III. kvalifikačného stupňa

Slovenská plavecká federácia v rámci vzdelávania svojich členov plánuje školenia Rozhodcov plávania I., II. a III. kvalifikačného stupňa a preto potrebuje priebežne vedieť záujem v rámci celého Slovenska. Podľa počtu prihlásených, t.j. iba ak bude dostatok záujemcov sa určia konkrétne termíny a miesta konania.

Školenie rozhodcov plávania I. kvalifikačného stupňa: plánovaný termín je v mesiacoch september až november 2018, presný dátum a miesto určíme podľa záujmu oblastí (SSO, VSO, ZSO, BAO).

Školenie rozhodcov plávania II. a III. kvalifikačného stupňa (všeobecná časť): sa bude konať v termíne od 08.09 do 09.09.2018, miesto konania určíme podľa záujmu oblastí (SSO, VSO, ZSO, BAO).

Preto, ak  máte záujem o školenie rozhodcov plávania I., II. a III. kvalifikačného stupňa vyplňte a odošlite v prílohe uvedený formulár „ PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE ROZHODCOV PLÁVANIA“.

Kontaktná osoba: Bc. Zuzana Košťálová, 00421903651112,  sekretariat@swimmsvk.sk