Nominačný list na výcvikový tábor mužov SR U14 a U16 (narodení v r.2003 a ml.)

Rada SPF schválila realizačný tím a nomináciu na VT reprezentácie mužov SR U14 a U16 (narodení v r.2003 a ml.) vo vodnom póle v termíne:

16.–20.07.2018 s miestom konania Košice(SR) a Bečej (SRB).

Tréner U16 : Miroslav Gogola

Tréner U14 : Miroslav Fábian

Vedúci družstva : Karol Bačo st.