Nominačný list na výcvikový tábor mužov SR U14 vo vodnom póle

Rada SPF schválila realizačný tím a nomináciu na VT reprezentácie mužov SR U14 vo vodnom póle v termíne:

30.7.– 02.08.2018 s miestom konania Košice(SR).

Tréner : Karol Bačo

Asistent trénera : Miroslav Fábian

Vedúci družstva : Karol Bačo st.