Akvabely na ME/Artistic swimmers at European Championships

(for English scroll down)

Z tohtoročných Majstrovstiev Európy v Glasgowe si naše reprezentačné družstvo synchronizovaného plávania odnieslo dve 15. miesta, jedno 14. a jedno 13. miesto. Reprezentovali nás Nada Daabousová a Diana Miškechová s trénerom Gáborom Szauderom. Spolu s tímom vycestovala do Glasgowa aj rozhodkyňa Zuzana Žáková. Ako prvé sa dievčatá predviedli vo svojej technickej zostave a vyplávali si 75,2948 bodov. Tréner aj choreografka zostáv Nora Szauder boli s výkonom dievčat spokojní. Na druhý deň v skorých ranných hodinách absolvovali rozplavbu na hudbu a ukázali sa vo svojom voľnom programe. S malými chybičkami, ale inak slušný výkon, im zabezpečil 77,9333 bodov a taktiež 15. miesto. Po párových disciplínach nasledovali pre Nadu ďalšie dve sólové. Ako prvá prebehla súťaž voľných zostáv, ktorú Nada plávala na 78,9333 a vybojovala si tým 14. priečku. V poslednej disciplíne Nada potvrdila veľmi dobrú úroveň technických elementov a zvýšila svoj bodový zisk na 79,1827 a 13. miesto.

Tréner Gábor Szauder zhodnotil majstrovstvá Európy:

„Oba technické programy, párovú aj sólovú zostavu, zašli dievčatá najlepšie v sezóne, čo je veľmi dôležité a odráža to systém prípravy počas sezóny. Voľné zostavy mohli byť o čosi lepšie, ale sú to veľmi náročné a rýchle programy a potrebujú viac času na natrénovanie z hľadiska fyzickej prípravy a udržania si koncentrácie počas zostavy. Zostavy si vyžadujú rýchlosť, dynamiku, zvýšiť stabilitu vo vertikálach a výšku v dynamických prvkoch, a na to treba viac ako jednu sezónu. Spolupráca medzi Nadou a Dianou sa zlepšila, ale aj tu vidím veľa priestoru na zlepšenie, určite by mohli cvičiť bližšie k sebe, upresniť smery, diagonály v ktorých sa zostava pláva.“

Gábor ešte dodáva o podmienkach na trénovanie:

„Tréningové podmienky stále nie sú na olympijskom leveli. Mesačné sústredenie na Floride, ako počas tejto sezóny by malo byť štandardom. A podmienky, ktoré sme mali na tomto sústredení, by sme mali mať počas celého roka. Väčšinu sústrední absolvujeme v X-bionics sphere. Je to úžasný komplex, ale problémom je doprava a keďže zväčša dochádzame z Bratislavy, uberá to z regenerácia veľmi veľa času. Ďalšou dôležitou súčasťou regenerácie, by mala byť aj strava a doplnky stravy. Keď celý deň trénujeme v X-bionics sphere 6 až 7 hodín  denne, krabičky s jedlom z domu nie sú dostatočné. Ak chceme udržať tempo s inými krajinami, potrebujeme zlepšiť úroveň regenerácie, hlavne zabezpečiť fyzioterapeuta pre reprezentantky.“

Dnešným dňom začínajú pre slovenské akvabely prázdniny, počas ktorých si môžu oddýchnuť a pripraviť sa na nadchádzajúcu sezónu. Budúca sezóna bude dôležitá, čo sa týka prípravy na OH Tokio 2020. Majstrovstvá sveta v Kórei budúci rok sú podujatím, kde si naša reprezentácia bude môcť porovnať úroveň svojich výkonov pre kvalifikačným turnajom na OH v roku 2020. Prajeme príjemný oddych a úspešnú budúcu sezónu.

Výsledky Majstrovstiev Európy 2018 v Glasgowe.

 

At the European Championships in Glasgow our Artistic Swimming National team (Nada Daabousová, Diana Miškechová), coached by Gábor Szauder, finished twice in 15th place, once in 14th place and once in 13th place.

Nada and Diana first competed in technical duets. They placed 15th with a score of 75.2948. Coach Gábor Szauder and choreographer Nora Szauder were pleased with their performance.

The free duet event was scheduled for the following day. The girls woke up early in the morning to get ready for the music warm-up and for their free routine. It was a solid swim with some small mistakes and earned a score of 77.9333. Nada and Diana finished again in 15th place.

After the duet competition, Nada continued to compete in solo routines, first to perform her free solo. Nada placed 14th, with a score of 78.9333. In her last event, technical solos, Nada’s very high skill level in the technical elements was confirmed by a score of 79.1827 (13th place).

Coach Gábor Szauder said about the competition:

“Both technical routines were the best runs in the season, that´s very important. Preparation went very well. Free routines could be better but these are very difficult and fast programs. These routines require a lot of physical preparation, concentration, dynamic high, speed, and stable verticals. It takes more time than one season to improve these skills. Cooperation between Nada and Diana has improved but there is still a room for improvement, swimming closer to each other, more precision in directions, holds, etc...”

He added about training conditions:

“I also need to point out that our practice conditions are not at the Olympic level yet. Training conditions we had during our one month training camp in Florida should be the standard for the whole year. X-bionics sphere is an amazing facility but the transportation is a problem, it takes too much time from regeneration. Another important aspect of regeneration is the right nutrition and supplements. Food boxes from home can’t provide the necessary energy for 6-7 hours of practices. If we want to keep up with the world, we need to improve the level of regeneration, especially to have a physiotherapist for the swimmers.”

Today, holiday begins for our artistic swimmers. They can relax and prepare themselves for the next season. Next season will be important because of the Olympic Games Tokyo 2020. World Championships in Korea 2019 is the event where they can test themselves before the Olympic Qualification tournament in 2020. We wish them a nice summer break and success in the next season.

Results European Championships 2018 in Glasgow.