Prestup Martina Batková

Oznámenie o prestupe Martina Batková SVK17116 z PKNZ do CEHAP. 

Oznámenie doručené na Slovenskú plaveckú federáciu: 20.09.2018. 

Dátum zverejnenia: 20.09.2018.