Výberové konanie na pozíciu: Manažér rozhodcovských zborov vodného póla

Slovenská plavecká federácia vypisuje výberové konanie na obsadenie pozície Manažér rozhodcovských zborov vodného póla.

Bližšie informácie v prílohe.