Uznesenie Rady SPF č. SPF/2018/R/U109/P

Rada SPF schvaľuje doplnenie Termínovej listiny SPF na rok 2019 o nasledovné podujatia:

Termín            Podujatie    Bazén        Miesto konania

16.03.            Jarné M-BAO – dlhé trate    25m/50m        bude určené

16.03.            Jarné M-SSO – dlhé trate    25m/50m        bude určené

16.03.            Jarné M-VSO – dlhé trate    25m/50m        bude určené

16.03.            Jarné M-ZSO – dlhé trate    25m/50m        bude určené

12.10.            Jesenné M-BAO – dlhé trate    25m/50m        bude určené

12.10.            Jesenné M-SSO – dlhé trate    25m/50m        bude určené

12.10.            Jesenné M-VSO – dlhé trate    25m/50m        bude určené

12.10.            Jesenné M-ZSO – dlhé trate    25m/50m        bude určené

13.04.            Jarné M-BAO „B“, „A“, „J“, S“ – 1.kolo    25m/50m    e    bude určené   

13.04.            Jarné M-SSO  „B“, „A“, „J“, S“ – 1.kolo    25m/50m    e    bude určené   

13.04.            Jarné M-VSO  „B“, „A“, „J“, S“ – 1.kolo    25m/50m    e    bude určené   

13.04.            Jarné M-ZSO  „B“, „A“, „J“, S“ – 1.kolo    25m/50m    e    bude určené   

04.05.            Jarné M-BAO  „B“, „A“, „J“, S“ – 2.kolo    25m/50m    e    bude určené   

04.05.            Jarné M-SSO  „B“, „A“, „J“, S“ – 2.kolo    25m/50m    e    bude určené   

04.05.            Jarné M-VSO  „B“, „A“, „J“, S“ – 2.kolo    25m/50m    e    bude určené   

04.05.            Jarné M-ZSO  „B“, „A“, „J“, S“ – 2.kolo    25m/50m    e    bude určené   

26.10.            Jesenné M-BAO  „B“, „A“, „J“, S“ – 1.kolo    25m/50m    e    bude určené

26.10.            Jesenné M-SSO  „B“, „A“, „J“, S“ – 1.kolo    25m/50m    e    bude určené

26.10.            Jesenné M-VSO  „B“, „A“, „J“, S“ – 1.kolo    25m/50m    e    bude určené

26.10.            Jesenné M-ZSO  „B“, „A“, „J“, S“ – 1.kolo    25m/50m    e    bude určené

09.11.            Jesenné M-BAO  „B“, „A“, „J“, S“ – 2.kolo    25m/50m    e    bude určené

09.11.            Jesenné M-SSO  „B“, „A“, „J“, S“ – 2.kolo    25m/50m    e    bude určené

09.11.            Jesenné M-VSO  „B“, „A“, „J“, S“ – 2.kolo    25m/50m    e    bude určené

09.11.            Jesenné M-ZSO  „B“, „A“, „J“, S“ – 2.kolo    25m/50m    e    bude určené

16.02.            FPD Slovenský pohár žiakov BAO – 1.kolo    25m        bude určené

16.02.            FPD Slovenský pohár žiakov SSO – 1.kolo    25m        bude určené

16.02.            FPD Slovenský pohár žiakov VSO – 1.kolo    25m        bude určené

16.02.            FPD Slovenský pohár žiakov ZSO – 1.kolo    25m        bude určené

25.05.            FPD Slovenský pohár žiakov BAO – 2.kolo    25m        bude určené

25.05.            FPD Slovenský pohár žiakov SSO – 2.kolo    25m        bude určené

25.05.            FPD Slovenský pohár žiakov VSO – 2.kolo    25m        bude určené

25.05.            FPD Slovenský pohár žiakov ZSO – 2.kolo    25m        bude určené

29.06.            FPD Slovenský pohár žiakov BAO – 3.kolo    25m        bude určené

29.06.            FPD Slovenský pohár žiakov SSO – 3.kolo    25m        bude určené

29.06.            FPD Slovenský pohár žiakov VSO – 3.kolo    25m        bude určené

29.06.            FPD Slovenský pohár žiakov ZSO – 3.kolo    25m        bude určené

28.09.            FPD Slovenský pohár žiakov ZSO – 4.kolo    25m        bude určené

28.09.            FPD Slovenský pohár žiakov ZSO – 4.kolo    25m        bude určené

28.09.            FPD Slovenský pohár žiakov ZSO – 4.kolo    25m        bude určené

28.09.            FPD Slovenský pohár žiakov ZSO – 4.kolo    25m        bude určené

 

04.07.    -    11.07.    Letná svetová univerziáda    50m    e    Neapol / ITA

 

Úloha z rozhodnutia:

Rada SPF ukladá Výboru sekcie plávania zapracovať termíny uvedených podujatí do ŠTD sekcie plávania na rok 2019 a zverejniť Termínovú listinu SPF na rok 2019 na webovom sídle SPF v sekcii Kalendár podujatí.

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF spracovať a zverejniť výzvu pre riadnych členov SPF na ich požiadavky pre zaradenie pretekov do Termínovej listiny SPF na rok 2019 v termíne do 30.11.2018 ako príloha jednotlivých výziev bude aj Zmluva o technickom zabezpečení podujatia s cieľom oboznámenia sa s jej podmienkami.

Termín: bez zbytočného odkladu                

Zodpovedný/í: p. Šimun, p. Grznárová