Uznesenie Rady SPF č. SPF/2018/R/U110/P

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčok kategórie U16 na výcvikový tábor v Novákoch v termíne 26.-28.10.2018:

Širšia nominácia hráčok:

1.       Šepelová Bronislava (SKMD)

2.       Dvoranová Ema (PVKVR)

3.       Ružičková Terézia (PITOP)

4.       Maková Natália (PITOP)

5.       Dubná Tamara (PITOP)

6.       Strompová Veronika (SKMD)

7.       Kissová Emoke (OSC Budapest)

8.       Kiernozsová Martina (SKMD)

9.       Garančovská Lenka (SKOKE)

10.     Doktorová Linda (KVPPN)

11.     Grežďová Katarína (KVPPN)

12.     Kozáková Silvia (KVPPN)

13.     Dubajová Lea (PITOP)

14.     Cebová Alexandra (PITOP)

15.     Hrebíková Barbora (KVPPN)

16.     Sedláková Monika (TVSE Tatabanya)

17.     Kolářová Tamara (TVSE Tatabanya)

18.     Hrončeková Zuzana (PVKVR)

19.     Junasová Emma (SKOKE)

20.     Kissová Katarína (VPMBA)

21.     Kvasnicová Barbora (PVKVR)

22.     Libiaková Lucia (PITOP)

23.     Tóthová Daniela (SKOKE)

Realizačný tím:

Nunzia Cinzia Ragusa /hlavný tréner/, Natália Halocká /asistent trénera/, Monika Sedláková /vedúci družstva/

Rada SPF poveruje hlavnú trénerku p. Nunzia Cinzia Ragusa stanoviť finálnu nomináciu 16 hráčok výberom  zo širšej nominácie hráčok.

Zraz hráčok a realizačného tímu podľa Nominačného listu.

Cestovné náklady nominovaných hráčok do a z miesta zrazu znášajú nominované hráčky, resp. ich materské kluby.

Cestovné náklady realizačného tímu do a z miesta zrazu znáša SPF vo výške cestovného lístka II. triedy vlaku.

Náklady na akciu sú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2018 z kapitoly sekcie vodného póla 12050402.

 

Úloha z rozhodnutia:

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF organizačne zabezpečiť výcvikový tábor kategórie U16 ženy v Novákoch v termíne 26.-28.10.2018.

Termín: bez zbytočného odkladu

Zodpovedný/í:

Sekretariát SPF (Martina Kuníková - manažér reprezentácie vodného póla )