Uznesenie Rady SPF č. SPF/2018/R/U111/P

Rada SPF schvaľuje prihlásenie medzinárodného rozhodcu vodného póla p. Róberta Horvátha (SVK21069) na FINA Water Polo School for Referees v Porte (Portugalsko) v termíne 9. - 11.11.2018.

Róbert Horváth sa FINA Water Polo School for Referees zúčastňuje na vlastné náklady.

 

Úloha z rozhodnutia:

Rada SPF ukladá Sekretariátu SPF zabezpečiť prihlásenie p. Róberta  Horvátha na FINA Water Polo School for Referees.

Termín: bez zbytočného odkladu

Zodpovedný/í:  Sekretariát SPF (Miroslav Nowak - športový riaditeľ SPF)