Prepočet časov na MSR v krátkom bazéne

Uznesením Rady SPF č. SPF/2018/R/U115/P bol schválený prepočet prihlasovaných časov na majstrovstvá SR v krátkom bazéne podľa FINA bodov nasledovne:

Na preteky sa môžu prihlásiť iba registrovaní pretekári v SPF, ktorí zaplávali v kvalifikačnom období čas v príslušnej disciplíne, na ktorú sa prihlasujú. V prípade prihláseného času z 50m bazénu, Športový administrátor zabezpečí prepočet času na čas z 25m bazénu podľa bodov FINA. Pre prihlášku pretekára sa použije najlepší čas z 25m bazéna alebo prepočítaný čas z 50m bazéna.

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2018/R/U115/P​