Prestup Timotej Guman

Žiadosť o povolenie prestupu športovca zo dňa 31.10.2018.