Seminár pre trénerov plávania - Tréningy juniorov v Maďarsku

Slovenská plavecká federácia Vás pozýva na Seminár pre trénerov,

ktorý sa uskutoční dňa 23.11.2018 po finálovom poldni Majstrovstiev SR OPEN o 20:00 hod. v priestoroch X-Bionic Sphere v Šamoríne.

Téma seminára je Tréningy juniorov v Maďarsku a prednášať Vám bude Iván Petrov ( Győri úszó SE. ).

Kto je Iván Petrov? 

- hlavný tréner plaveckého klubu Győri úszó SE. Juniorov, ako aj seniorov trénuje od roku 2002. Medzi jeho najúspešpejších zverencov patria Zsuzsanna Jakabos (4x účastníčka OH, medailistka z ME aj MS), Krisztián Takács (účastník OH, medailista z ME), Gábor Balogh a iní. V rokoch 2006 až 2008 bol hlavným trénerom paraolympionikov. Okrem trénerskej funkcie taktiež trénerov vzdeláva, za týmto účelom cestoval do krajín ako Filipíny, Taliansko, Mexiko, Nemecko...

- v súčastnosti je členom Technickej komisie plávania (Technical swimming committee) medzinárodnej európskej plaveckej federácie (LEN).

 

Program: 

20:00 - 21:00 prednáška v anglickom jazyko so slovenským prekladom

21:00 - 21:30 diskusia, priestor na otázky

Poplatok za Seminár je 5 eur.

Prihlášku ( v prílohe ) spolu s potvrdením o zaplatení je v prípade záujmu potrebné

zaslať najneskôr do 21.11.2018 na e-mail plavanie@swimmsvk.sk .  

 

Platba sa realizuje bankovým prevodom na účet SPF: SK 33 0200 0000 0030 7427 5158.

Variabilný symbol: 23112018, do poznámky uviesť: SEMINAR T, MENO A PRIEZVISKO.

 

Ďakujeme a tešíme sa na Vašu účasť.

Download: