Slovenský pohár družstiev 2018 - Celkovým víťazom STU Trnava

Blíži sa koniec roka 2018 a vrámci neho sme organizovali, alebo spolupracovali na podujatiach, ktoré boli zaradené do Slovenského pohára družstiev. Na dlhodobej, 6-kolovej súťaži klubov/oddielov plávania sa pravidelne zúčastňovali kluby z celého Slovenska. Posledné, 6. kolo / Slovakia Swimming Cup/ už máme za sebou a teda poznáme jednotlivé poradia víťazov. Poradie klubov/oddielov bolo vyhodnotené na základe súčtu všetkých najhodnotnejších výkonov pretekárov daného klubu v piatich najlepších kolách (kolo s najmenším súčtom bodov sa klubu do celkového súčtu bodov nezapočítava).

Oddielom/klubom na 1. až 5. mieste v celkovom bodovom poradí bude vyplatená odmena vo výške: 1. miesto: 2500,- EUR 2. miesto: 2000,- EUR 3. miesto: 1500,- EUR 4. miesto: 1000,- EUR 5. miesto: 500,- EUR.

 Konečné vyhodnotenie výsledkov Slovenského pohára družstiev 2018: 

1. miesto: Plavecký klub STU Trnava s počtom bodov 100 292 - získava finančnú odmenu vo výške 2500,- EUR

2. miesto: Plavecký klub ORCA Bratislava s počtom bodov 85 441 - získava finančnú odmenu vo výške 2000,- EUR

3. miesto: Športový plavecký klub Kúpele Piešťany s počtom bodov 78 515 - získava finančnú odmenu vo výške 1500,- EUR

4. miesto: Športový klub plávania Košice s počtom bodov 71 567 - získava finančnú odmenu vo výške 1000,- EUR

5. miesto: Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK Lafranconi s počtom bodov 70 730 - získava finančnú odmenu vo výške 500,- EUR

Finančné prostriedky zabezpečuje SPF z vlastných zdrojov sekcie plávania.

Kompletné výsledky nájdete na tomto odkaze: https://www.swimmsvk.sk/sp/druzstva

 

Víťazom srdečne blahoželáme.