Trofej MOV v oblasti „Ženy a šport“

Dávame do pozornosti výzvu o zaslaní návrhov na udelenie trofeje MOV v oblasti „Ženy a šport“. Vaše návrhy prosím zasielajte formou vyplneného dotazníka v anglickom jazyku.

Termín zaslania návrhov na adresu rada.spf@swimmsvk.sk je do stredy 21.11.2018.