Výberové konanie na pozíciu reprezentačného trénera synchronizovaného plávania/Selection process for the position of the national coach of synchronized (artistic) swimming

Slovenská plavecká federácia vypisuje výberové konanie na obsadenie pozície Reprezentačný tréner v synchronizovanom plávaní. 

Bližšie informácie v prílohe.

Slovak swimming federation announces selection process for the position of the national coach of synchronized (artistic) swimming.

For more information please find attached file.