Ponuka POISTENIA KLUBOV (trénerov) SPF na rok 2019

Ponuka POISTENIA KLUBOV (trénerov) SPF na rok 2019.

Tak ako v predchádzajúcich rokoch majú kluby možnosť poistenia prevádzkovej zodpovednosti za škodu trénerov pri výkone povolania trénera.

Poisťovňa ALLIANZ vytvorila novú a jedinečnú ponuku na poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu pre trénerov jednotlivých plaveckých klubov, oddielov a škôl registrovaných v SPF. V rámci poistenia pod hlavičkou Slovenskej plaveckej federácie budú poistené kluby a v rámci klubov všetci tréneri, ktorí sú zaregistrovaní v Registri športových odborníkov a sú registrovaní pre daný rok v SPF. Suma poistenia pre SPF na rok 2019 je priamo úmerná počtu poistených klubov. Ročné  poistné na jeden klub je 100 EUR bez ohľadu na počet trénerov v klube.

Postup klubu v prípade záujmu o poistenie klubu/oddielu/školy v rámci SPF pre rok 2019:

Ak má klub záujem o poistenie na rok 2019 je potrebné zaslať žiadosť, najneskôr do 17.12. 2018 na email: blazova@swimmsvk.sk

Na základe Vašej žiadosti Vám bude na klub zo strany SPF vystavená FA.