Uznesenie Rady SPF č. SPF/2018/R/U122/P

Rada SPF schválila zaradenie medzinárodných rozhodcov vodného póla  na LEN WATER POLO REFEREES LIST 2019, nasledovne:

Róbert Horváth (SVK21069)
Peter Radič (SVK20634)
Martina Kuníková (SVK20690)
Adam Czaszko (SVK20878)
Róbert Prelovský (SVK20674)
Erik Kolář (SVK 19333)
Ivana Mihalkovičová (SVK 20944)