Nominačný list na výcvikový tábor žien SR U14 vo vodnom póle

Rada SPF schválila realizačný tím a nomináciu na VT žien SR U14 vo vodnom póle v termíne:

07.–09.12.2018 s miestom konania Košice.

Tréner : Peter Varga

Asistet trénera : Ján Baranovič

Vedúci družstva: Ľubomír Tóth