SPF hľadá technických usporiadateľov Slovenského pohára žiakov 2019

Vážení štatutári a tréneri,

Slovenská plavecká federácia zverejňuje výzvu pre riadnych členov SPF /kluby, oddiely/ za účelom hľadania technických usporiadateľov  podujatí organizovaných SPF v roku 2019.

Príloha č.1: Výzva pre podujatia Slovenského pohára žiakov 2019

- Termín zasielania žiadostí do 25.01.2019

 

Príloha č.2: Vzor Zmluvy o zabezpečení podujatia SPF 

- Zmluva slúži pre Vašu informáciu a prehľad v prípade, že Váš oddiel plánuje technicky zabezpečiť podujatie SPF.

 

Termín zasielania žiadostí: do 25.01.2019 elektronicky na e-mailovú adresu: grznarova@swimmsvk.sk a miroslav.simun@gmail.com.