Výzva pre kluby - VSDP

Výzva pre plavecké kluby / oddiely SPF, ktoré majú záujem o pozíciu člena vo Výbore sekcie diaľkového plávania

Vzhľadom na skutočnosť, že sa vo Výbore sekcie diaľkového plávania uvoľnili miesta v pozícii člena, vyzývame kluby aby nahlásili záujemcov do Výboru sekcie diaľkového plávania.

Vaše návrhy je potrebné zasielať na adresu dp@swimmsvk.sk do 10.02.2019.