SPF hľadá technických usporiadateľov - Majstrovstvá SR v plávaní 2019

Slovenská plavecká federácia zverejňuje výzvu pre riadnych členov SPF /kluby, oddiely/ za účelom hľadania technických usporiadateľov  podujatí organizovaných SPF v roku 2019.

 

Príloha č.1: Výzva pre podujatia:  Majstrovstvá SR 2019

- Termín zasielania žiadostí do 22.02.2019

 

Ďalšie prílohy: Vzory Zmlúv o zabezpečení podujatia SPF 

- Zmluva slúži pre Vašu informáciu a prehľad v prípade, že Váš oddiel plánuje technicky zabezpečiť podujatie SPF.

 

Riadne vyplnenú ponuku, vrátane príloh, je nutné zaslať najneskôr do 22. februára 2019 elektronicky
na e-mailovú adresu: grznarova@swimmsvk.sk a v kópii na: miroslav.simun@gmail.com

Ďakujeme.