Medzinárodný kongres telovýchovného lekárstva

Dátum konania:  6.6.2019 -7.6.2019

Čas:         6.6.2019:  13,00 hod – 18,00 hod, registrácia od 11,00 hod

                  7.6.2019:   8,30 hod – 13,00 hod

Miesto konania:        Hotel NH Gate One

                                      Ambrušova 7, 821 04 Bratislava – Ružinov, Slovenská republika

Podmienky účasti: 

1. Úhrada konferenčného poplatku :40 EUR

                                                   20 EUR - zdravotná sestra, fyzioterapeut

                                                   10 EUR – študenti

                                                   zdarma - prednášajúci, pozvaní hostia       

   Večera  6.6.2019 o 20,00 hod v hoteli NH Gate One - 20 EUR – je nutné zakúpiť si lístok (pozvaní hostia zdarma)

   na účet č.: IBAN: SK12 0900 0000 1148 6042 (VS: 17317932, správa pre prijímateľa: Vaše meno) do 01.06.2019, alebo v hotovosti na mieste konania.

 

2. Prihláška na aktívnu účasť  do 30.04.2019, na pasívnu účasť do 01.06.2019 (poštou alebo elektronicky) na adresu:  

Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva

         Nábr. arm. Gen. L. Svobodu 9, 814 69  Bratislava

         E-mail: dusan.hamar@fsport.uniba.sk

 

Konferenčný poplatok zahŕňa účasť na prednáškach, program a občerstvenie v prestávkach.

Za účasť na podujatí budú pridelené kredity do systému kontinuálneho vzdelávania SLK.

 

Ubytovanie:  Ubytovanie si účastníci zabezpečujú individuálne.

Download: