Prestup Radoslav Ferjanc

Žiadosť o povolenie prestupu športovca zo dňa 18.02.2019.