Rozhodnutie prezidenta SPF

Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie,

 

prezidentka SPF, na základe Čl. 37 a Čl. 44 Stanov SPF, rozhodla o zvolaní Mimoriadnej konferencie SPF.

Konferencia sa uskutoční 17. apríla 2019 a navrhla nasledovné body programu:

  • Zmena Stanov SPF
  • Strategický plán SPF /schválenie hlavných bodov/

 

Plné znenie rozhodnutia, vrátane jeho odôvodnenia, nájdete v prílohe.

Ďalšie informácie, materiály a podklady k rokovaniu Mimoriadnej konferencie budeme zverejňovať postupne prostredníctvom aktualizácie tohto článku.