Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U44/P

Rada SPF schválila nomináciu reprezentantov SR a talentovaných športovcov diaľkového plávania na preteky Európsky pohár v diaľkovom plávaní Eilat /ISR, ktoré sa budú konať

v termíne 28.3. - 1.4.2019.