Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U46/P

Rada SPF schválila technického usporiadateľa daného pre podujatie Majstrovstvá SR v diaľkovom plávaní v bazéne, a to UNISPORT CLUB SLOVAKIA o.z., ako aj zástupcu SPF pre danú majstrovskú súťaž p. Irenu Adámkovú.