Zápis VSPL č. SPF/2019/VSPL/Z3

Zápis zo zasadnutia Výboru sekcie plávania č. 3 zo dňa 08.03.2019.