Prestup Alica Szárazová

Žiadosť o povolenie prestupu športovca zo dňa 20.02.2019.