Zrušenie mimoriadnej Konferencie SPF

 

Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie,

oznamujeme Vám, že konanie prezidentkou SPF zvolanej mimoriadnej Konferencie SPF v termíne 17.04. 2019 s navrhnutými bodmi programu 1. Zmena Stanov SPF a 2. Strategický plán SPF /schválenie hlavných bodov/  b o l o  rozhodnutím prezidentky SPF (znenie rozhodnutia je priložené v prílohe) zo dňa 10.03.2019  z r u š e n é.

Súčasne Vám týmto oznamujeme, že Rada SPF na svojom zasadnutí rozhodla o konaní riadnej (výročnej) Konferencie SPF využijúc už komunikovaný termín konania mimoriadnej Konferencie SPF, t.j. 17.04.2019.

Pre viac informácií prosím sledujte samostatný článok venovaný riadnej (výročnej) Konferencii SPF.