Oznámenie o vzdaní sa funkcie prezidentky SPF

 

Vážení riadni členovia, vážení individuálni členovia Slovenskej plaveckej federácie, vážení športoví priatelia,

s poukazom na priložené oznámenie si Vám dovoľujeme oznámiť, že pani Mgr. Irena Adámková sa dňom 11.3.2019 vzdala výkonu funkcie prezidenta SPF.

Touto cestou si dovoľujeme pani Adámkovej vysloviť  p o ď a k o v a n i e   za jej dlhoročnú činnosť pre a v prospech Slovenskej plaveckej federácie na pozícii prezidenta Slovenskej plaveckej federácie a za jej výkon funkcie prezidenta, ktorý významnou mierou prispel k výsledkom a súčasnému úspešnému postaveniu Slovenskej plaveckej federácie.