Zápis č. SPF/2019/R/Z2 zo zasadnutia Rady SPF

Zápis č. SPF/2019/R/Z2 zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 20.02.2019 v Bratislave.