Prestup Klaudia Strempeková

Žiadosť o povolenie prestupu športovca zo dňa 19.03.2019.