Prestup Margaréta Godžaková

Žiadosť o povolenie prestupu športovca zo dňa 21.03.2019.