Prestup Giulia De Nadai

Žiadosť o povolenie prestupu športovca zo dňa 22.03.2019.