Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U47/P

Rada SPF schvaľuje nomináciu starších juniorov a starších junioriek na preteky Multinations Junior, ktoré sa konajú v Sursee (SUI) v termíne 13.-14. 4. 2019:

Starší juniori: Kušík Alex, Kalník Lukáš, Peciar Tomáš, Duša Ondrej, Holba Filip, Kliment Simon, Hraško Juraj, Vitko Filip, Brunovský Samuel, Porubec Urban.

Náhradníci: Kazimír Alexander, Niedl Tomáš, Vallo Denis.

Staršie juniorky: Trníková Nikoleta, Ripková Zora, Cibulková Martina, Marušáková Ema, Kupčová Sabína, Vadovičová Nina, Reindl Robin, Čajbíková Sarah, Potocká Tamara, Kováčová Nikoleta

Náhradníčky: Nikolajová Sára, Krafčíková Vanesa, Mišíková Alexandra

Realizačný tím: Miloš Božik (hlavný tréner), Adámek Jiří (tréner - asistent), Hrabovský Marián (tréner - asistent), Radoslav Nemčok (masér).

Zraz starších juniorov, starších junioriek a realizačného tímu podľa nominačného listu.

Akcia je hradená z rozpočtu SPF pre rok 2019, z kapitoly sekcie  plávania, a to bez finančnej spoluúčasti nominovaných pretekárov.

 

Úloha z uznesenia:

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF kompletné zabezpečenie plaveckých pretekov Multinations Junior, ktoré sa konajú v Sursee (SUI) v termíne 13.-14. 4. 2019.

Termín: bez zbytočného odkladu                 Zodpovedný/í: p. Nowak, p. Železník