Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U48/P

Rada SPF schvaľuje nomináciu mladších juniorov a mladších junioriek na preteky Multistretnutie mladších juniorov, ktoré sa konajú v Grazi (AUT) v termíne 13. – 14.04. 2019.

Mladší juniori:Jablčník František, Sabo Juraj, Lányi Filip, Folťan Patrik, Guman Eduard, KudlaPatrik,  Koreň Marek, Daniš Matej, Poliačik Jakub, Tomko Marek.

Náhradníci: Antalík Matej, Varhač Michal, Dikácz Bence, Záhora Gabriel.

Mladšie juniorky: Kmošenová Lea, Krátka Juliana, Šprláková-Zmorová Otilia Ana, Kováčová Timea,  Mižurová Jana, Ďurišová Jaroslava, Langeová Lenka, Hodoňová Nina, Janáčová Bronislava, Majdová Šárka.

Náhradníci: Fiedorová Markéta, Behalová Veronika, Slušná Lillian, Galbavá Aneta.

Realizačný team: Karel Procházka (vedúci výpravy a hlavný tréner), Rastislav Hlavatý (tréner - asistent), Dana Strelčíková (tréner - asistent), Miloš Páleník (masér).

Zraz mladších juniorov, mladších junioriek a realizačného tímu podľa nominačného listu.

Akcia je hradená z rozpočtu SPF pre rok 2019, z kapitoly sekcie  plávania, a to bez finančnej spoluúčasti nominovaných pretekárov.

 

Úloha z uznesenia:

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF kompletné zabezpečenie plaveckých pretekov Multistretnutie mladších juniorov, ktoré sa konajú v Grazi (AUT) v termíne 13. – 14.04. 2019.

Termín: bez zbytočného odkladu                 Zodpovedný/í: p. Nowak, p. Železník