Nominačný list na reprezentačný štart / 5th M.E.C. Cup a MSR SR, SŽ a Masters

Zraz účastníkov je 13.04.2019:

  • staršie žačky/žiaci - 07:45 h na plavárni Pasienky, Junácka 4, Bratislava
  • Nada Daabousová, Silvia Solymosyová - 10:30 na plavárni Pasienky, Junácka 4, Bratislava
  • seniorky - 11:45 h na plavárni Pasienky, Junácka 4, Bratislava

Vedúci akcie: Nora Szauder (00 421 905 808 801‬)

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk