Informácia o výsledkoch doplňujúcich volieb KONFERENCIA SPF 2019

 

Vážení riadni a individuálni členovia Slovenskej plaveckej federácie,

dovoľte nám informovať Vás, že na dnešnej riadnej (výročnej) Konferencii SPF, ktorá sa konala dnes v Kongresovej sále Hotela Nivy si delegáti Konferencie SPF v doplňujúcich voľbách zvolili za prezidenta pána  Mgr. Ivana Šuleka.

Do výkonného orgánu SPF Rady SPF boli dovolení ako členovia Rady SPF:

  • pán Ing. Rastislav Bielik za viceprezidenta pre športové odvetvie plávanie   
  • pán Bc. Pavol Peciar za viceprezidenta pre športové odvetvie diaľkové plávanie
  • pán Ing. Martin Králik za ďalšieho člena pre odvetvie plávanie
  • pán Ing. Tomáš Klobučník ako člen zástupca športovcov, ktorý vystriedal na tejto pozícii pána Bc. Richarda Nagya.

Rada SPF bude pracovať v zložení, ktoré dopĺňajú ešte pani doc. PaedDr. Jana Labudová PhD. ako viceprezident pre športové odvetvie synchronizované plávanie, Ing. Štefan Šmihuľa ako viceprezident pre športové odvetvie vodné pólo, Ing. Nora Szauder ako člen pre ekonomiku. a JUDr. Marcel Blažo ako člen pre legislatívu a právo, ktorý sa súčasne ku dnešnému dňu vzdal výkonu funkcie prvého viceprezidenta SPF.

Prípravu, priebeh  výsledky volieb osvedčil nezávislý pozorovateľ vyslaný MŠVVaŠ SR pán Mgr. Branislav Mráz, ktorého písomná správa je obsahom prílohy tohto článku.