Prestup Alexander Novak

Žiadosť o povolenie prestupu športovca zo dňa 27.03.2019.