Prestup Zuzana Paceková

Žiadosť o povolenie prestupu športovca zo dňa 29.04.2019.