Nominačný list na reprezentačný štart / Medzinárodné majstrovstvá Rumunska v plávaní

Zraz účastníkov je 07.05.2019 o 07:00 h - Hotel Blue, Riazanská 38, 831 03 Bratislava.

Vedúci akcie: Miloš Božik  (+421 907 979 751‬)

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk