Prestup Bruno Reľovský

Žiadosť o povolenie prestupu športovca zo dňa 09.05.2019.