Zverejnenie Zápisnice z Konferencie SPF konanej dňa 17.04.2019

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a článku 34 ods. 3 Stanov SPF Slovenská plavecká federácia zverejňuje Zápisnicu z rokovania Konferencie SPF, ktorá sa konala dňa 17.04.2019 v Bratislave, a to vrátane prezenčnej listiny delegátov a hostí a ostatných príloh.