Audit Slovenskej plaveckej federácie za rok 2017

Slovenská plavecká federácia na základe § 9 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe zverejňuje: Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky, Správu k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov a Výročnú správu za rok 2017.

Prílohy:
1. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky, Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov a Výročná správa.

2. Potvrdenie a podaní "Riadne schválená účtovná závierka NUJ v sústave PU" zo dňa 7.3.2018

3. Potvrdenie o podaní "Všeobecné podanie k UZ - Neziskové organizácie účtujúce v sústave podvojného účtovníctva" - Výročná správa zo dňa 31.5.2018