Audit Slovenskej plaveckej federácie za rok 2018

Slovenská plavecká federácia na základe § 9 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe zverejňuje: Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky, Správu k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov a Výročnú správu za rok 2017.

Prílohy:

1. Výročná správa Slovenskej plaveckej federácie a obchodnej spoločnosti Slovenská plavecká marketingová s.r.o.

2. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky SPF za rok 2018 a spoločnosti Slovenská plavecká marketingová, s.r.o. 

3. Dodatok správy nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy SPF s účtovnou závierkou SPF za rok 2018 vrátane Výročnej správy

4. Potvrdenie a podaní "Riadne schválená účtovná závierka NUJ v sústave PU" zo dňa 7.3.2018

5. Potvrdenie o podaní "Všeobecné podanie k UZ - Neziskové organizácie účtujúce v sústave podvojného účtovníctva" - Výročná správa zo dňa 31.5.2018