Zápis VSPL č. SPF/2019/VSPL/Z4

Zápis zo zasadnutia Výboru sekcie plávania č. 4 zo dňa 03.06.2019.