Školenie rozhodcov diaľkového plávania

Sekcia diaľkového plávania organizuje 22.06.2019 školenie rozhodcov DP. Školenie sa bude konať na Sekretariáte SPF a je určené všetkým dobrovolnikom a rozhodcom.

V prípade záujmu o školenie je potrebné riadne vyplnenú prihlášku spolu s potvrdením o úhrade zaslať v elektronickej podobe s podpisom na e-mail: kostalova@swimmsvk.sknajneskôr do 20:00 hod. dňa 14.06.2019