SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK67-68

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK67-68 za obdobie 31.5.-6.6.