SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK69-72

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK69-72 za obdobie 6.-8.6.2019